منابع ویديویی 178 بازدید

  • تماشا این قسمتmyimdl.xyz

The Deuce: 1x1

Pilot

Twin brothers Vincent and Frankie Martino navigate their way through the rough-and-tumble world of 1971 Times Square. Vincent crosses paths with other midtown denizens while plotting to improve his situation. Abby gets enlisted to buy amphetamines.

The Deuce: فصل 1 قسمت 1
The Deuce: فصل 1 قسمت 1
The Deuce: فصل 1 قسمت 1
The Deuce: فصل 1 قسمت 1
The Deuce: فصل 1 قسمت 1
The Deuce: فصل 1 قسمت 1
The Deuce: فصل 1 قسمت 1
The Deuce: فصل 1 قسمت 1
The Deuce: فصل 1 قسمت 1
The Deuce: فصل 1 قسمت 1
Sep. 10, 2017
اشتراک0

دیدگاه های شما

نام *
نام خود را تایپ کنید
ایمیل *
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Website

دنبال کنید