منابع ویديویی 125 بازدید

  • تماشا این قسمتmyimdl.xyz

Game of Thrones: 2x7

A Man Without Honor

Jamie meets a distant relative. Daenerys receives an invitation to the House of the Undying. Theon leads a search party. Jon loses his way in the wilderness. Cersei counsels Sansa.

Game of Thrones: فصل 2 قسمت 7
Game of Thrones: فصل 2 قسمت 7
Game of Thrones: فصل 2 قسمت 7
Game of Thrones: فصل 2 قسمت 7
Game of Thrones: فصل 2 قسمت 7
Game of Thrones: فصل 2 قسمت 7
Game of Thrones: فصل 2 قسمت 7
Game of Thrones: فصل 2 قسمت 7
May. 13, 2012
اشتراک0

دیدگاه های شما

نام *
نام خود را تایپ کنید
ایمیل *
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Website

دنبال کنید