منابع ویديویی 155 بازدید

  • تماشا این قسمتmyimdl.xyz

American Gods: 1x7

A Prayer for Mad Sweeney

Her brief reunion with Shadow over far too quickly, Laura turns to an unlikely travel companion to find her way back to life, and back to Shadow. Mad Sweeney’s long, winding, and often tragic past is explored.

American Gods: فصل 1 قسمت 7
American Gods: فصل 1 قسمت 7
American Gods: فصل 1 قسمت 7
American Gods: فصل 1 قسمت 7
Jun. 11, 2017
اشتراک0

دیدگاه های شما

نام *
نام خود را تایپ کنید
ایمیل *
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
Website

دنبال کنید